Επισκευή Σασμάν

Η επισκευή του σασμάν είναι μια σημαντική μηχανική επισκευή η οποία γίνετε στο σύστημα μετάδοσης ενός οχήματος. Ένα σασμάν, το οποίο είναι μέρος της μηχανής του αυτοκινήτου, αποτελείται από μια σειρά αλληλένδετων μηχανικών μερών που φθείρονται με την πάροδο του χρόνου και με την εκτεταμένη χρήση.

Η ανοικοδόμηση του συστήματος μετάδοσης ενός οχήματος αντικαθιστά τα φθαρμένα τμήματα χωρίς την αντικατάσταση ολόκληρου του κιβωτίου ταχυτήτων (σασμάν).

Μία εσπισκευή σασμάν στο Sianis Group Service περιλαμβάνει σε πρώτη φάση την προσεκτική εξέταση όλων των κύριων τμημάτων της μετάδοσης ισχύος του οχήματος. Μετά από την εξέταση, τα μέρη που έχουν υποστεί έντονη φθορά ή καταστραφεί ανεπανόρθωτα αντικαθιστώνται. Χρησιμοποιούνται είτε καινούργια ανταλλακτικά είτε ανακαινισμένα και επισκευασμένα ανταλλακτικά. Ο στόχος στην επισκευή σασμάν είναι η αποκατάσταση της σωστής λειτουργίας του συστήματος μετάδοσης ισχύος στο όχημα για μέγιστη λειτουργία και αποτελεσματικότητα, χωρίς να αντικαθίσται κάθε τμήμα του σασμάν ή η ολική αντικατάσταση αυτού.