Καθαρισμός Μπεκ – Επισκευή Τρόμπες Πετρελαίου

Το Sianis Group Service χρησιμοποιεί τις πιο σύγχρονες μεθόδους για την επισκευή σε τρόμπες και μπέκ πετρελαίου.

Συγκεκριμένα αναλαμβάνει:

  • Επισκευές αντλιών DIESEL
  • Επισκευές μπεκ DIESEL
  • Καθαρισμός μπεκ DIESEL
  • Επισκευές TURBO DIESEL