Καθαρισμός Αυτόματου Σασμάν

Ο καθαρισμός του αυτόματου κιβωτίου ταχυτήτων από την Sianis Group Service οφελεί στα εξής:

  • Πλήρης αφαίρεση της μόλυνσης σε ολόκληρο το σύστημα μετάδοσης
  • Ελάττωση θορύβου
  • Ασφαλής και αθόρυβη λειτουργία ταχυτήτων
  • Βελτιστοποιημένη αλλαγή ταχυτήτων
  • Αποφυγή επισκευών που κοστίζουν